Microsoft Dynamics 365 CRM

Zwiększ swoją sprzedaż!

Zwiększ swoją sprzedaż!

Popraw jakość obsługi klienta
dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 CRM jest kompleksowym rozwiązaniem, które w pełni wspomaga procesy sprzedaży oraz zarządzania relacjami z klientami.

Dynamics 365 CRM stanowi wszechstronne narzędzie pozwalające na analizę relacji z klientem na wszystkich etapach procesu sprzedaży. Rozwiązanie pozwala wspierać procesy sprzedażowe bez względu na branżę oraz ich skomplikowanie. Możliwa jest jego integracja z dowolnymi systemami dziedzinowymi oraz w pełni funkcjonalny dostęp w wersji mobilnej.

SKONTAKTUJ SIĘ
Zwiększ swoją sprzedaż!

Popraw jakość obsługi klienta
dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 CRM jest kompleksowym rozwiązaniem, które w pełni wspomaga procesy sprzedaży oraz zarządzania relacjami z klientami.

Dynamics 365 CRM stanowi wszechstronne narzędzie pozwalające na analizę relacji z klientem na wszystkich etapach procesu sprzedaży. Rozwiązanie pozwala wspierać procesy sprzedażowe bez względu na branżę oraz ich skomplikowanie. Możliwa jest jego integracja z dowolnymi systemami dziedzinowymi oraz w pełni funkcjonalny dostęp w wersji mobilnej.

SKONTAKTUJ SIĘ

Poznaj

Microsoft Dynamics 365 CRM
Poznaj
Microsoft Dynamics 365 CRM

Dynamics 365
for Sales

Wsparcie procesu sprzedaży

Dynamics 365 for Sales

 • rejestracja nowych kontrahentów
 • planowanie sprzedaży i celów
 • zarządzanie procesem sprzedaży
 • określenie potrzeb i wymagań klienta
 • organizacja i zarządzanie zadaniami działu sprzedaży
 • możliwość generowania ofert oraz zamówień
 • scentralizowana baza wiedzy dotycząca sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży

Dynamics 365 for Customer Services

Wsparcie obsługi klienta

Dynamics 365 for Customer Services

 • centrum obsługi klienta
 • baza wiedzy o kontrahencie
 • zarządzanie umowami
 • przyjmowanie zgłoszeń
 • zakładanie spraw
 • zarządzanie kalendarzem usług
 • bieżący monitoring spraw

Dynamics 365 for Marketing

Wsparcie procesów marketingowych

Dynamics 365 for Marketing

 • tworzenie i zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • planowanie kampanii
 • tworzenie list marketingowych
 • budżetowanie kampanii
 • raportowanie i analiza efektywności kampanii marketingowych
 • Linkedin connector

Dynamics 365 for Field Service

Wsparcie procesów serwisowych

Dynamics 365 for Field Service

 • obsługa zleceń serwisowych
 • tworzenie harmonogramu wizyt
 • planowanie zasobów
 • zarządzanie zamówieniami
 • optymalizacja doboru zasobów
 • mobilny dostęp do zleceń w trybie on i off line

Dynamics 365 for Project Service Automation

Wsparcie procesu planowania

Dynamics 365 for Project Service Automation

 • planowanie projektów

 • zarządzanie zasobami

 • harmonogram zadań

 • prognozowanie rentowności

Dynamics 365 for Talent

Wsparcie procesów HR

Dynamics 365 for Talent

 • administrowanie strukturami organizacyjnymi
 • zarządzanie kompetencjami pracowników
 • wspomaganie rozwoju i szkolenie pracowników
 • rekrutacja w organizacji
 • tworzenie profili kandydatów
 • planowanie spotkań rekrutacyjnych
 • pełna integracja z LinkedIn

Dynamics 365
for Sales

Wsparcie procesu sprzedaży

Dynamics 365 for Sales

 • rejestracja nowych kontrahentów
 • planowanie sprzedaży i celów
 • zarządzanie procesem sprzedaży
 • określenie potrzeb i wymagań klienta
 • organizacja i zarządzanie zadaniami działu sprzedaży
 • możliwość generowania ofert oraz zamówień
 • scentralizowana baza wiedzy dotycząca sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży

Dynamics 365 for Customer Services

Wsparcie obsługi klienta

Dynamics 365 for Customer Services

 • centrum obsługi klienta
 • baza wiedzy o kontrahencie
 • zarządzanie umowami
 • przyjmowanie zgłoszeń
 • zakładanie spraw
 • zarządzanie kalendarzem usług
 • bieżący monitoring spraw

Dynamics 365 for Marketing

Wsparcie procesów marketingowych

Dynamics 365 for Marketing

 • tworzenie i zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • planowanie kampanii
 • tworzenie list marketingowych
 • budżetowanie kampanii
 • raportowanie i analiza efektywności kampanii marketingowych
 • Linkedin connector

Dynamics 365 for Field Service

Wsparcie procesów serwisowych

Dynamics 365 for Field Service

 • obsługa zleceń serwisowych
 • tworzenie harmonogramu wizyt
 • planowanie zasobów
 • zarządzanie zamówieniami
 • optymalizacja doboru zasobów
 • mobilny dostęp do zleceń w trybie on i off line

Dynamics 365 for Project Service Automation

Wsparcie procesu planowania

Dynamics 365 for Project Service Automation

 • planowanie projektów

 • zarządzanie zasobami

 • harmonogram zadań

 • prognozowanie rentowności

Dynamics 365 for Talent

Wsparcie procesów HR

Dynamics 365 for Talent

 • administrowanie strukturami organizacyjnymi
 • zarządzanie kompetencjami pracowników
 • wspomaganie rozwoju i szkolenie pracowników
 • rekrutacja w organizacji
 • tworzenie profili kandydatów
 • planowanie spotkań rekrutacyjnych
 • pełna integracja z LinkedIn
Dzięki wdrożeniu
Microsoft Dynamics 365 CRM
 • zwiększysz swoją sprzedaż dzięki ujednoliceniu i ustandaryzowaniu procesowi sprzedaży,

 • uprościsz zarządzanie klientami – widok 360 na klienta,

 • zwiększysz współczynnik wykorzystania szans sprzedażowych dzięki rozbudowanym mechanizmom analizy,

 • poprawisz jakość obsługi kontrahentów i zwiększysz ich zaangażowanie,

 • zbudujesz długofalowe relacje z klientami,

 • zwiększysz skuteczność kampanii marketingowych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Dzięki wdrożeniu
Microsoft Dynamics
365 CRM

 • zwiększysz swoją sprzedaż dzięki ujednoliceniu i ustandaryzowaniu procesowi sprzedaży,

 • uprościsz zarządzanie klientami – widok 360 na klienta,

 • zwiększysz współczynnik wykorzystania szans sprzedażowych dzięki rozbudowanym mechanizmom analizy,

 • poprawisz jakość obsługi kontrahentów i zwiększysz ich zaangażowanie,

 • zbudujesz długofalowe relacje z klientami,

 • zwiększysz skuteczność kampanii marketingowych.

SKONTAKTUJ SIĘ
Ponadto dzięki
Dynamics 365 CRM również:
 • pozyskasz dokładniejszą kategoryzację i segmentację klientów,

 • zwiększysz wydajność pracowników,

 • zapewnisz klientom dopasowaną obsługę serwisową,

 • zbudujesz wielokanałową komunikację dzięki zintegrowanym aplikacjami Microsoft,

 • uzyskasz mobilny dostęp do swoich leadów oraz klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ
Ponadto dzięki Dynamics 365 CRM również:
 • pozyskasz dokładniejszą kategoryzację i segmentację klientów,

 • zwiększysz wydajność pracowników,

 • zapewnisz klientom dopasowaną obsługę serwisową,

 • zbudujesz wielokanałową komunikację dzięki zintegrowanym aplikacjami Microsoft,

 • uzyskasz mobilny dostęp do swoich leadów oraz klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ