O nas

Spółka X-code w pigułce

100

projektów

Od czasu powołania do życia Spółki, nasi pracownicy zrealizowali prawie 100 projektów informatycznych – głównie dla klientów z sektora energetycznego oraz sektora usług.

n

Kompetencje technologiczne

W Spółce pracują specjaliści o zaawansowanych kompetencjach w obszarze IT (gł. projektanci systemów IT, developerzy, analitycy i testerzy oprogramowania).

Certyfikaty branżowe

Kompetencje naszych pracowników potwierdzone są licznymi certyfikatami z dziedzin technologii informatycznych.

3

lata

Średnie doświadczenie naszych specjalistów to 3 lata.

2

lokalizacje

Siedzibę Spółki stanowi biuro w Warszawie, dodatkowo posiadamy centrum kompetencyjne w Białymstoku.

2008 rok

 

Powołanie do życia Spółki X-code Sp. z o.o.


Dlaczego my?

Zobacz dlaczego warto z nami pracować

Misja

Naszą misją jest tworzenie kompleksowej, szytej na miarę usługi programistycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Dlaczego-my?
dlaczego my?
dlaczego my?

Doświadczenie

Firmę założyli i rozwijają specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie pracując dla największych firm w kraju i za granicą.
Nieustannie rozwijamy kompetencje w ramach dwóch głównych nurtów - kompetencji technologicznych i kompetencji branżowych - aby nasza wiedza i umiejętności były zawsze aktualne.

Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne certyfikaty z zakresu technologii informatycznych. Wśród zdanych egzaminów w ostatnich latach znalazły się m.in.: Managing Microsoft Dynamics Implementations, Extending Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics deployment in CRM 2013, Developing ASP. NET MVC Web Applications, ISTQB.
Posiadamy również certyfikaty z dziedzin zarządzania projektami: Professional Scrum Master oraz PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.
Dzięki połączeniu doświadczenia merytorycznego oraz biznesowego, dostarczane przez nas rozwiązania są idealnie doposowane do zidentyfikowanych wymagań klienta przy zapewnieniu najwyższej jakości.
dlaczego my?

Pracownicy

Nasz zespół to osoby o różnych osobowościach i doświadczeniach entuzjastycznie nastawione do realizacji projektów IT oraz z pełnym zaangażowaniem wykonujące powierzone im zadania.

dlaczego my?
dlaczego my?

Pasja

Projektowanie, produkcja i wdrażanie oprogramowania to nasza pasja, dzięki czemu praca daje nam ogromną satyfakcję i stanowi klucz do sukcesu w realizacji projektów.


Kompetencje

Jesteśmy partnerem biznesowym, który posiada bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką z zakresu energetyki, gazownictwa oraz sektora usługowego.

gazownictwo energetyka uslugi

 

Implementowane przez nas rozwiązania w indywidualny sposób odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom i wymaganiom klienta. W znaczącej większości przypadków, nasze wdrożenia realizowane są dla dużych firm krajowych i zagranicznych, będących liderami na rynku w swojej branży.

Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem własnych kwalifikacji, aby dostarczane klientom rozwiązania spełniały najwyższe standardy jakości.

kompetencje

Specjalizujemy się

w dostarczaniu rozwiązań z zakresu:

kompetencje

Microsoft Dynamics CRM

Jest to rozwiązanie biznesowe zorientowane na kreowanie relacji z klientami.
Implementacja systemu zapewnia dostarczenie optymalnych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania procesami handlowymi, w tym także skorelowania ich z pozostałymi procesami w przedsiębiorstwie.

 

WięcejMicrosoft Dynamics CRM ma charakter dynamicznie dostosowywanego narzędzia pod indywidualne potrzeby i specyfikę procesów biznesowych klienta, które również może zostać zintegrowane z istniejącym w strukturze przedsiębiorstwa systemem.

Platforma wspomaga obszary Marketingu, Obrotu, Dystrybucji i Obsługi Klienta, a także stanowić może doskonałe narzędzie dla Kadry Zarządzającej, jako instrument do kontroli i analizy biznesowej w czasie rzeczywistym. microsoft.com

Świadczymy usługi konsultingowe, wdrożeniowe i powdrożeniowe dla rozwiązań Microsoft Dynamics CRM online i On-premise.

Web and mobile

Projektujemy i wdrażamy dedykowane aplikacje branżowe – Web oraz mobile – dopasowane do specyfiki biznesowej klienta.

WięcejDokładamy wszelkich starań aby dostarczane przez nas serwisy internetowe spełniały najwyższe standardy jakości (poprzez wykorzystanie najefektywniejszych metodyk i technik programowania) oraz zapewniały optymalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających zagadnień biznesu – przyczyniając się do osiągnięcia mierzalnych efektów w przedsiębiorstwie.

Przy realizacji projektów wykorzystujemy najnowsze technologie: MS .NET w języku C#, MS SQL Server, ASP .NET MVC 5, Java (J2EE, J2SE), HTML 5, CSS 3, JS (jQuery, AngularJS, React).

kompetencje
kompetencje

Microsoft SharePoint

Realizujemy projekty na bazie wielozadaniowej platformy SharePoint, która w zależności od wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa zaimplementowana może zostać poprzez intranet, ekstranet w organizacji oraz Internet.

WięcejNarzędzie Microsoftu dostarcza zbiór gotowych funkcjonalności, zapewniając przy tym wysoką elastyczność dostosowania rozwiązań do specyficznych wymagań klienta, w tym personalizację interfejsu aplikacji.

SharePoint pozwala na efektywne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, poprzez dostarczenie środków do udostęniania, organizacji i odnajdywania wiedzy, kontaktów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów projektowych pomiędzy użytkownikami.
Platforma SharePoint daje możliwość automatyzacji procesów biznesowych, bezpośrednio przyczyniając się do wzrostu efektywności w przedsiębiorstwie.

Naszych klientów wspieramy na każdym etapie projektu – przeprowadzamy konsultacje, implementujemy (uwzględniając migrację danych i integrację z innymi systemami przedsiębiorstwa), zapewniamy usługę wsparcia powdrożeniowego.

Desktop

Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje desktopowe, które charakteryzują się wysokim stopniem kompatybilności z urządzeniami zewnętrznymi, np. czytnikami, kasami fiskalnymi.

WięcejWdrożenia aplikacji desktopowych wpływają znacząco na usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie i kompleksowo zaspokają potrzebę biznesową klienta, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Przy tworzeniu aplikacji korzystamy z platformy .Net w języku C#.

Business Intelligence

Przeprowadzamy wdrożenia systemów analityczno-raportowych bazujących na modelu hurtowni danych, które stanowią narzędzie do centralizacji danych, planowania, raportowania, a przede wszystkim zaawansowanych analiz danych ilościowych.

WięcejBI daje nowe możliwości do rozwoju strategii biznesowej, opartej na przetworzonych danych z wewnątrz przedsiębiorstwa oraz napływających ze środowiska zewnętrznego.

Projekty BI realizujemy przy wykorzystaniu narzędzi firmy Microsoft – platformy Microsoft SQL Server Analysis Services.

Konsulting

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów i ich wiedzę branżową, wspieramy przedsiębiorstwa stojące przed wyzwaniami dotyczącymi nowych wdrożeń i usprawnień procesów biznesowych.

Więcej Świadczymy usługi doradcze w zakresie realizacji projektów oraz działań reorganizacyjnych i rozwojowych w firmie.

Pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań informatycznych w zakresie konsultingu biznesowego, jak i technologicznego. Projekty prowadzimy wykorzystując powszechne metodyki zarządzania: SCRUM, PRINCE2, Waterfall.

kompetencje


Rodzaje świadczonych usług

Czym się zajmujemy?

Optymalizacja

Projektujemy rozwiązania informatyczne w oparciu o wnikliwą analizę procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

×

Projektowanie

Posiadamy szerokie kompetencje w obszarze inżynierii oprogramowania. Produkujemy rozwiązania dla innowacyjnych modeli biznesowych.

×

Bezpieczne

Budowane przez nas rozwiązania raportowe uwzględniają wszystkie elementy analizy biznesowej danych jak i aspekty technologii ich przechowywania, prezentacji i bezpieczeństwa.

×

Integracje

Realizujemy projekty dwustronnej integracji systemów przy wykorzystaniu dedykowanych integratorów (m.in. Web Services, proxy, SFTP, RabbitMQ, WCF), w tym integracje przy użyciu Szyny Danych (MS, SAP XI/PI). Świadczymy usługi migracji danych oraz całych systemów do nowej infrastruktury przedsiębiorstwa.

×

Testowanie

Realizujemy usługi z zakresu kompleksowego testowania systemów informatycznych – przy wykorzystaniu testów automatycznych i manualnych – mających na celu zapewnienie dostarczenia klientowi produktu lub usługi o najwyższej jakości.

×

Utrzymanie

Współpracujemy z naszymi klientami, biorąc czynny udział w rozwoju ich biznesu, poprzez ciągłą ewolucję wdrożonego oprogramowania, dostosowując system do nowych wymogów biznesowych, prawnych i innych zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie.

×

Optymalizacja
procesów biznesowych

Optymalizacja

Projektujemy rozwiązania informatyczne w oparciu o wnikliwą analizę procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

×

Projektowanie
i wdrażanie oprogramowania

Projektowanie

Posiadamy szerokie kompetencje w obszarze inżynierii oprogramowania. Produkujemy rozwiązania dla innowacyjnych modeli biznesowych.

×

Bezpieczne
systemy raportowe

Bezpieczne

Budowane przez nas rozwiązania raportowe uwzględniają wszystkie elementy analizy biznesowej danych jak i aspekty technologii ich przechowywania, prezentacji i bezpieczeństwa.

×

Integracje
i migracje

Integracje

Realizujemy projekty dwustronnej integracji systemów przy wykorzystaniu dedykowanych integratorów (m.in. Web Services, proxy, SFTP, RabbitMQ, WCF), w tym integracje przy użyciu Szyny Danych (MS, SAP XI/PI). Świadczymy usługi migracji danych oraz całych systemów do nowej infrastruktury przedsiębiorstwa.

×

Testowanie
oprogramowania

Testowanie

Realizujemy usługi z zakresu kompleksowego testowania systemów informatycznych – przy wykorzystaniu testów automatycznych i manualnych – mających na celu zapewnienie dostarczenia klientowi produktu lub usługi o najwyższej jakości.

×

Utrzymanie
oprogramowania

Utrzymanie

Współpracujemy z naszymi klientami, biorąc czynny udział w rozwoju ich biznesu, poprzez ciągłą ewolucję wdrożonego oprogramowania, dostosowując system do nowych wymogów biznesowych, prawnych i innych zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie.

×

Wybrane produkty i wdrożenia

nasze realizacje

System CRM

Zintegrowane narzędzie implementowane w sektorze utilities (energetyka, gazownictwo), oprócz standardowych funkcjonalności związanych z obsługą klienta i realizacją procesu sprzedażowego, dostarcza rozwiązania zaprojektowane na indywidualne potrzeby, dostosowane do specyfiki branżowej i procesów biznesowych.

System do zawierania umów na odległość

Aplikacja pozwalająca na zawieranie i modyfikację obowiązujących umów na zakup energii elektrycznej, poprzez wnioski online.

Platforma do badania satysfakcji klienta

Portal za pomocą którego badany jest poziom satysfakcji klienta z obsługi konsultanta. Benchmarki procesów obsługi klienta, analiza satysfakcji klienta w poszczególnych procesach.

Platforma WWW

Narzędzie motywacyjne, w ramach którego pracownicy firmy przynależącej do programu otrzymują dostęp do platformy www z ofertami świadczeń dodatkowych.

laptop1
tablet2

Router PWI

Narzędzie pozwalające na zautomatyzowanie procesu wymiany informacji między sprzedawcą a OSD. System obsługujący różne Platformy Wymiany Informacji (PWI).

Portal sprzedażowy

System pozwalający na obsługę klienta przez partnerów zewnętrznych w zakresie sprzedaży oraz utrzymania klienta. Jako narzędzie sprzedażowe pomaga w przygotowaniu oferty dla klienta oraz umożliwia realizację całego procesu sprzedażowego.

System planowania i prognozowania

Narzędzie wykorzystywane do prognozowania i planowania sprzedaży oraz tworzenia sprawozdań z realizacji planu sprzedażowego.

Panel administracyjny

System za pomocą którego dokonywana jest ewidencja i zarządzanie siecią partnerów usług oraz zarejestrowanymi kartami. W ramach systemu realizowana jest rejestracja wizyt z ponad 1000 zdalnych czytników oraz rozliczanie partnerów i klientów.


Nasi klienci

Potwierdzenie naszych kompetencji

Naszymi klientami są duże firmy – liderzy w swojej branży w kraju i za granicą, jak również mniejsze przedsiębiorstwa działające na lokalnym rynku.
Rozwiązanie informatyczne jakie wdrażamy u każdego z nich to dla nas nowe wyzwanie, do którego podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i pasją.


Kariera

Dołącz do naszego zespołu

Aktualnie szukamy:

Programista – Microsoft

Miejsce pracy: Białystok
Region: podlaskie

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania w technologii .NET – głównie aplikacje Web (ASP.NET, ASP.NET MVC).
 • Utrzymywanie i optymalizacja oprogramowania.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Dbałość o terminową i staranną realizację zleceń.
 • Rozwijanie umiejętności programistycznych związanych z różnymi produktami i technologiami firmy Microsoft.

Cechy idealnego kandydata do pracy:

 • Umiejętność tworzenia oprogramowania w technologii .NET
 • Umiejętność programowania w języku C#.
 • Znajomość technologii ASP.NET oraz ASP.NET MVC.
 • Znajomość JavaScript, JQuery, AJAX, HTML, CSS.
 • Wiedza z zakresu Microsoft SQL Server oraz znajomość T-SQL.
 • Umiejętność projektowania baz danych na podstawie wymagań biznesowych.
 • Umiejętności analityczne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego czytania dokumentacji technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Miłe widziane również:

 • Znajomość SQL Server Services (szczególnie Reporting Services).
 • Znajomość Microsoft Dynamics CRM
 • Znajomość technologii Sharepoint.
 • Znajomość technologii WPF.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia.
 • Szansę rozwoju zawodowego poprzez pracę w gronie profesjonalistów i ekspertów a także udział w ciekawych zadaniach oraz projektach.
 • Formę zatrudnienia uzależnioną od preferencji pracownika.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Niekorporacyjną kulturę pracy – bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród pracowników, transfer wiedzy między działami.
 • Zaplecze socjalne, m.in.: Kartę MultiSport, opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@x-code.pl

Prosimy o dołączenie do CV oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)”

Analityk Biznesowo-Systemowy

Miejsce pracy: Białystok
Region: podlaskie

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • Prowadzenie analiz systemowych i biznesowych we współpracy z Klientem.
 • Opracowanie specyfikacji analitycznej dla wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wdrażanych rozwiązań.
 • Opracowanie przypadków użycia (biznesowych, systemowych).
 • Współpraca z zespołem projektantów/programistów, testerów.
 • Zarządzanie zmianą wymagań w kontekście zapewnienia właściwej analizy ich wpływu na pozostałe elementy systemów.
 • Aktywny udział w procesie analizy problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu w trakcie eksploatacji.

Cechy idealnego kandydata do pracy:

 • Wykształcenie wyższe; mile widziane informatyczne lub pokrewne.
 • Doświadczenie i umiejętności analityczne w zakresie analizowania potrzeb i wymagań biznesowych klientów oraz znajomości zasad analizy biznesowej, funkcjonalnej i systemowej.
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji analitycznej (m.in. specyfikacji systemowych, user stories).
 • Doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML, BPMN.
 • Znajomość narzędzi modelowania analitycznego.
 • Wysokie zdolności analitycznego myślenia.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność koordynowania wielu zadań jednocześnie; zdolności komunikacyjnie.
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie.

Miłe widziane również:

 • Znajomość technologii bazodanowych, np. MS SQL.
 • Znajomość systemów MS Office, SharePoint.
 • Znajomość metodyk waterfall oraz zwinnych (agile, scrum).
 • Znajomość technologii WebServices, XML.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia.
 • Szansę rozwoju zawodowego poprzez pracę w gronie profesjonalistów i ekspertów a także udział w ciekawych zadaniach oraz projektach.
 • Formę zatrudnienia uzależnioną od preferencji pracownika.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Niekorporacyjną kulturę pracy – bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród pracowników, transfer wiedzy między działami.
 • Zaplecze socjalne, m.in.: Kartę MultiSport, opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@x-code.pl

Prosimy o dołączenie do CV oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)”

Co oferujemy?

Atrakcyjne wynagrodzenie
Oferowane wynagrodzenie uzależnione jest od doświadczenia i zaangażowania pracownika, zapewniamy przy tym formę zatrudnienia dopasowaną do preferencji kandydata.

Pakiet medyczny
Wszyscy pracownicy Spółki i ich rodziny mają możliwość skorzystania z opieki medycznej, gwarantowanej przez prywatne placówki opieki zdrowotnej w całym kraju.

Ubezpieczenie grupowe
Wszyscy pracownicy Spółki i ich najbliżsi mogą przystąpić do programu ubezpieczeń grupowych (na preferencyjnych warunkach w wiodącej firmie ubezpieczeniowej w Polsce).

Karta Multisport
Każdy z pracowników może otrzymać współfinansowaną przez Spółkę kartę Multisportu, uzyskując dostęp do najlepszych obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce.

Kursy i certyfikaty
Spółka zapewnia bezpłatne kursy języka angielskiego oraz finansuje certyfikaty specjalistyczne.

Ciekawe projekty
Realizujemy projekty dla firm z różnych sektorów gospodarki, dających możliwość podniesienia własnych kompetencji i zdobycia wiedzy branżowej.

Dołącz do
naszego zespołu!

 

Aplikuj na wybrane stanowisko wysyłając maila z załączonym CV na adres:  rekrutacja@x-code.pl wraz z zaznaczeniem stanowiska w tytule wiadomości.

Bądź wypełnij formularz znajdujący się po prawej stronie, załącz swoje CV i zatwierdź wysyłkę.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97( Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Aktualności

Co nowego?

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!


tel. 885 950 022
pon-pt: 9.00 do 17.00.
  Białystok:
tel. 661 247 555

X-code Sp. z o.o.

NIP: 118 197 00 84

REGON: 141 581 536

KRS: 0000313947

Kapitał zakładowy: 130 000 PLN

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer konta: 67 1090 1014 0000 0001 1021 9827


Siedziba X-Code Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 21 lok. 8,
01-684 Warszawa
Oddział w Białymstoku
Produkcyjna 105, 
15-680 Białystok

 biuro@x-code.pl

Administratorem danych osobowych jest X-Code Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności https://www.x-code.pl/polityka-prywatnosci