Router PWI

Automatyzacja procesów biznesowych w energetyce

Automatyzacja procesu zmiany sprzedawcy.

ROUTER PWI – zasady działania

Router PWI zapewnia w pełni zautomatyzowany kontakt z platformami PWI w procesie zmiany sprzedawcy. Komunikacja z systemami klienta (PZS) odbywa się poprzez pliki płaskie CSV (ustalony zestaw kolumn) lub poprzez Web Service.

Wymagalność poszczególnych kolumn konfigurowana jest po stronie Routera. W przypadku braku wypełnienia wymaganymi danymi, w Routerze można ustalić wartości domyślne poszczególnych pól. Plik walidowany jest w momencie importu. Każdy rekord w plikach importu i eksportu oznaczony jest GUIDem z systemu dziedzinowego, na podstawie którego może nastąpić powiązanie danych. Router przez odwzorowanie pracy ludzkiej loguje się na poszczególnych platformach PWI i realizuje proces tak, jakby to robił użytkownik.

Automatyzacja procesu zmiany sprzedawcy.

ROUTER PWI – zasady działania

Router PWI zapewnia w pełni zautomatyzowany kontakt z platformami PWI w procesie zmiany sprzedawcy. Komunikacja z systemami klienta (PZS) odbywa się poprzez pliki płaskie CSV (ustalony zestaw kolumn) lub poprzez Web Service. Wymagalność poszczególnych kolumn konfigurowana jest po stronie Routera. W przypadku braku wypełnienia wymaganymi danymi, w Routerze można ustalić wartości domyślne poszczególnych pól. Plik walidowany jest w momencie importu. Każdy rekord w plikach importu i eksportu oznaczony jest GUIDemz systemu dziedzinowego, na podstawie którego może nastąpić powiązanie danych. Router przez odwzorowanie pracy ludzkiej loguje się na poszczególnych platformach PWI i realizuje proces tak jakby to robił użytkownik.

Obecny stan na rynku:
 • Wiele formatów wymiany danych –  większe koszty integracji z systemami dziedzinowymi i nakładów pracy w procesie zmiany Sprzedawcy

 • Częste zmiany w istniejących standardach wymiany informacji –  większe koszty utrzymania systemów dziedzinowych i ich interfejsów, wymagany stały monitoring zmian

 • Ograniczenia w ilości przekazywanych PPE w PZS – wydłużony czas realizacji procesu

 • Brak możliwości importu danych na niektórych platformach – ręczne wypełnianie formularzy wydłuża czas procedowania

 • Utrudniony monitoring statusu realizacji PZS – ryzyko kar naliczanych przez URE

 • Ograniczone możliwości przeszukiwania zgłoszeń – wydłużony czas poszukiwania zgłoszeń

 • Konieczność rozróżnienia oddziałów – wymaganie logowania się na różne loginy oddziałów wydłuża czas weryfikacji zgłoszeń

 • Wiele formatów wymiany danych –  większe koszty integracji z systemami dziedzinowymi i nakładów pracy w procesie zmiany Sprzedawcy

 • Częste zmiany w istniejących standardach wymiany informacji –  większe koszty utrzymania systemów dziedzinowych i ich interfejsów, wymagany stały monitoring zmian

 • Ograniczenia w ilości przekazywanych PPE w PZS – wydłużony czas realizacji procesu

 • Brak możliwości importu danych na niektórych platformach – ręczne wypełnianie formularzy wydłuża czas procedowania

 • Utrudniony monitoring statusu realizacji PZS – ryzyko kar naliczanych przez URE

 • Ograniczone możliwości przeszukiwania zgłoszeń – wydłużony czas poszukiwania zgłoszeń

 • Konieczność rozróżnienia oddziałów – wymaganie logowania się na różne loginy oddziałów wydłuża czas weryfikacji zgłoszeń

Router PWI
Funkcjonalności
Router PWI –
Funkcjonalności
 • Kompleksowa obsługa zgłoszeń ZUSE – import oraz synchronizacja, obsługa zgłoszeń zwróconych do poprawy,

 • Obsługa umów kompleksowych (WDUK i ZUK) – import oraz synchronizacja,

 • Kompleksowa obsługa zgłoszeń RUS – import oraz synchronizacja,

 • Automatyczne pobieranie aktywnych PPE z PWI, przechowywanie historii aktywności,

 • Ręczne wgrywanie aktywnych PPG i PPE dla OSD bez PWI,

 • Automatyczne pobieranie IZZ (Informacja o Zgłoszeniu Zmiany Sprzedawcy),

 • Obsługa modułu reklamacji na PWI Energa bez konieczności logowania na PWI,

 • Obsługa wstępnej walidacji w systemie dziedzinowym.

 • Kompleksowa obsługa zgłoszeń ZUSE – import oraz synchronizacja, obsługa zgłoszeń zwróconych do poprawy,

 • Obsługa umów kompleksowych (WDUK i ZUK) – import oraz synchronizacja,

 • Kompleksowa obsługa zgłoszeń RUS – import oraz synchronizacja,

 • Automatyczne pobieranie aktywnych PPE z PWI, przechowywanie historii aktywności,

 • Ręczne wgrywanie aktywnych PPG i PPE dla OSD bez PWI,

 • Automatyczne pobieranie IZZ (Informacja o Zgłoszeniu Zmiany Sprzedawcy),

 • Obsługa modułu reklamacji na PWI Energa bez konieczności logowania na PWI,

 • Obsługa wstępnej walidacji w systemie dziedzinowym.

 • Import i eksport plików CSV oraz paczki powiązanych skanów dokumentów,

 • Alerty i powiadomienia dla różnych zdarzeń systemowych,

 • Obsługa wielu oddziałów sprzedawcy (konfigurowalna macierz loginów),

 • Wbudowany edytor reguł walidacji danych wejściowych (dane weryfikowane są już na etapie importu do usługi),

 • Mechanizm paczkowania zgłoszeń, konfigurowanie maksymalnej ilości zgłoszeń w paczce,

 • Mechanizm ciągłego monitorowania dokumentów PZS wraz z alertami,

 • Możliwość integracji z systemami dziedzinowymi poprzez dedykowany Web Service.

 • Import i eksport plików CSV oraz paczki powiązanych skanów dokumentów,

 • Alerty i powiadomienia dla różnych zdarzeń systemowych,

 • Obsługa wielu oddziałów sprzedawcy (konfigurowalna macierz loginów),

 • Wbudowany edytor reguł walidacji danych wejściowych (dane weryfikowane są już na etapie importu do usługi),

 • Mechanizm paczkowania zgłoszeń, konfigurowanie maksymalnej ilości zgłoszeń w paczce,

 • Mechanizm ciągłego monitorowania dokumentów PZS wraz z alertami,

 • Możliwość integracji z systemami dziedzinowymi poprzez dedykowany Web Service.

Obsługiwane Platformy Wymiany Informacji:

ENEA, ENERGA, INNOGY, PGE BIAŁYSTOK, PGE LUBLIN, PGE ŁÓDŹ I, PGE ŁÓDŹ II,
PGE RZESZÓW, PGE SKARŻYSKO, PGE WARSZAWA, PGE ZAMOŚĆ, TAURON

Zalety usługi
 • Automatyzacja obszarów powtarzalnych – w pełni automatyzujemy uciążliwy powtarzalny proces jakim jest procedowanie Zmiany Sprzedawcy dla każdego PPE za pośrednictwem Platform PWI

 • Jeden format danych – wprowadzamy jednolity format danych wejściowych do naszej usługi, niezależnie od ilości obsługiwanych PWI

 • Stała aktualizacja zgodności Routera z formatem PWI – zapewniamy stały monitoring zmian formatów poszczególnych PWI oraz aktualizację naszego rozwiązania bez zaburzania ciągłości procesów biznesowych

 • Integracja – oferujemy możliwość integracji Routera PWI z systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi przez Klienta w obszarze rozliczeń (systemy bilingowe), systemów pomiarowych lub systemów klasy CRM wykorzystywanych w sprzedaży i obsłudze Klienta zarówno masowego jak i biznesowego

 • Stała kontrola nad procesem – nasze rozwiązanie w komponowane jest w procesy biznesowe, Klient otrzymuje pełne dane analityczne w postaci raportów, w których szczegółowość dopracowujemy na etapie analizy. Na każdym etapie procesu raportowany jest jego status za pomocą standardowych lub konfigurowanych wg potrzeb Zleceniodawcy raportach

 • Elastyczność i rozwój – dzięki wykorzystaniu autorskiego rozwiązania istnieje możliwość rozwoju o dedykowane funkcjonalności

SKONTAKTUJ SIĘ