Robotyzacja procesów biznesowych

Tech up your business

Czym jest Robotic Process Automation?

Jest to technologia służąca automatyzacji złożonych, rozbudowanych i powtarzalnych procesów, w których roboty programowe komunikując się z systemami biznesowymi odwzorowują pracę ludzką. Roboty potrafią dokonywać czynności w taki sposób, w jaki robią to pracownicy realizując procesy biznesowe. Robot przy pomocy tak zwanego „użytkownika wirtualnego” odwzorowuje i powtarza czynności użytkownika fizycznego redukując lub eliminując powtarzalne manualne czynności.

SKONTAKTUJ SIĘ

Czym jest Robotic Process Automation

Jest to technologia służąca automatyzacji złożonych, rozbudowanych i powtarzalnych procesów, w których roboty programowe komunikując się z systemami biznesowymi odwzorowują pracę ludzką. Roboty potrafią dokonywać czynności w taki sposób, w jaki robią to pracownicy realizując procesy biznesowe. Robot przy pomocy tak zwanego „użytkownika wirtualnego” odwzorowuje i powtarza czynności użytkownika fizycznego redukując lub eliminując powtarzalne manualne czynności.

SKONTAKTUJ SIĘ
Kiedy zastosować RPA?

Kiedy zastosować RPA?

01.

Procesy akcyjne polegające na wykonaniu wielu powtarzalnych czynności (duży wolumen w krótkim czasie)

02.

Ciągłe, wystandaryzowane, powtarzalne procesy z małą liczbą wyjątków, w których występuje brak uznaniowości (wymogu wiedzy eksperckiej)

03.

Brak możliwości integracji między systemami ze względów technicznych lub organizacyjnych (np. licencje)

04.

Duże wahania wolumenu lub podatność procesu na ludzkie błędy

Jak wdrożyć robota?

Jak wdrożyć robota?

Wybór i zapoznanie się z procesem biznesowym

Analiza możliwości automatyzacji procesu

Optymalizacja procesu (jeśli możliwa)

Wybór modelu wdrożenia: usługa / produkt

Zbudowanie robota

Testy i pilotaż

Implementacja w środowisku produkcyjnym

Weryfikacja – okresowa analiza raportów i logów

Korzyści z wdrożenia technologii RPA
 • Obniżenie kosztów realizacji procesów,

 • Odciążenie pracowników z ręcznych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań – pozwala to na pełne wykorzystanie kompetencji pracowników do bardziej odpowiedzialnych zadań,

 • Podniesienie wydajności i efektywności – możliwość pracy 24 godziny na dobę,

 • Poprawa jakości – automatyzacja manualnych procesów eliminuje możliwość popełnienia ludzkich błędów,

 • Likwidacja wąskich gardeł w procesie – np. rozładowanie spiętrzeń pracy,

 • Większa kontrola – roboty dostarczają historię audytu dla każdego kroku,

 • Niskie wymagania techniczne po stronie klienta – konfiguracja robota nie wymaga umiejętności programowania,

 • Łatwa integracja z każdym systemem klienta,

 • Brak ingerencji w systemy,

 • Standaryzacja i automatyzacja procesów w organizacji.

Korzyści z wdrożenia technologii RPA

 • Obniżenie kosztów realizacji procesów,

 • Odciążenie pracowników z ręcznych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań – pozwala to na pełne wykorzystanie kompetencji pracowników do bardziej odpowiedzialnych zadań,

 • Podniesienie wydajności i efektywności – możliwość pracy 24 godziny na dobę,

 • Poprawa jakości – automatyzacja manualnych procesów eliminuje możliwość popełnienia ludzkich błędów,

 • Likwidacja wąskich gardeł w procesie – np. rozładowanie spiętrzeń pracy,

 • Większa kontrola – roboty dostarczają historię audytu dla każdego kroku,

 • Niskie wymagania techniczne po stronie klienta – konfiguracja robota nie wymaga umiejętności programowania,

 • Łatwa integracja z każdym systemem klienta,

 • Brak ingerencji w systemy,

 • Standaryzacja i automatyzacja procesów w organizacji.

X-Code posiada autorską aplikację typu RPA (Robotic Process Automation) pozwalającą tworzyć rozwiązania automatyzujące procesy biznesowe lub wspomagające istniejące systemy informatyczne. Aplikacja składa się z następujących komponentów:

 • Edytor – aplikacja służąca do określania „flow”, czyli kroków jakie powinien wykonać robot

 • Orkiestrator – aplikacja służąca do zarządzania wszystkimi robotami dostępnymi w rozwiązaniu

 • Robot – serce rozwiązania. Robot wykonuje wszystkie czynności związane z automatyzacją

 • API Gateway – brama, która odpowiadać będzie za komunikację z wdrożonym systemem

 • Nagrywarka – narzędzie umożliwiające użytkownikowi rejestrowanie ruchy myszą lub czynności, które wykonywane są klawiaturą, celem generowania skryptów automatyzacji

SKONTAKTUJ SIĘ